20.9% ОТ МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ НА ВЪЗРАСТ 20-34 ГОДИНИ НИТО УЧАТ, НИТО РАБОТЯТ

 28 юни  504

20.9% ОТ МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ НА ВЪЗРАСТ 20-34 ГОДИНИ НИТО УЧАТ, НИТО РАБОТЯТ

Около един от шест (16.5%) от младите хора на възраст 20-34 години не са нито на работа, нито в образованието и обучението ( NEET ) в Европейския съюз (ЕС) през 2018 г. Това съответства на приблизително 15 милиона млади хора.

През 2018 г. делът на хората, които не работят и не са обучавани (коефициентът NEET) за лицата на възраст между 20 и 34 години, се различава значително в държавите-членки на ЕС.

20.9% от младите българи на възраст 20-34 години нито учат, нито работят, показват данни на Евростат за трудовата активност на тази възрастова категория в ЕС през 2018 г.

Най-ниските стойности на NEET за лицата на възраст 20–34 години през 2018 г. са в Швеция (8.0%), Холандия (8.4%), Люксембург (9.9%) и Малта (10.1%).

За разлика от тях, най-високите нива на NEET са регистрирани в Италия (28.9%) и Гърция (26.8%). В тези две държави-членки повече от една четвърт от всички млади хора на възраст 20–34 години не са нито на работа, нито на образование и обучение.

Съществува значителна разлика в процента на NEET между младите жени и младите мъже. За жените на възраст 20-34 години процентът на NEET през 2018 г. е 20.9%, в сравнение с 12.2% за мъжете на възраст 20-34 години.

Данните от източника могат да бъдат намерени ТУК.

Информация от ТУК

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top