ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „РАВЕН ШАНС”  В ЯМБОЛ

 25 юни  491

ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „РАВЕН ШАНС” В ЯМБОЛ

На 25.06.2019 г. (вторник) официално бе представен проект „Равен шанс” по Националната програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 2 „Развитие на младежката работа“, финансиран от Министерство на младежта и спорта. Проект „Равен шанс” се изпълнява от сдружение „Ямболски младежки информационен център”, град Ямбол. Дейностите по него бяха представени от Калоян Калиманов – ръководител на проекта, в присъствието на представители на НПО, медии и младежи от целевата група.

В селищата от Ямболска област ще се реализират срещи с младежи от 15 до  29 години, които учат и работят там. Предвижда се провеждане на цикъл от обучения по различни теми като: „Младежко доброволчество”; „Права и отговорности на доброволци”; „Оценка и документиране на доброволческия опит”; „Неформално и дуално образование”; „Младежко лидерство и гражданска инициативност”; „Работа в екип”; „Ефективно общуване с институции и органи на управление”, както и две изнесени обучения на тема „Неформално образование” за различните целеви групи от областта.

Предстои организиране и отбелязване на: 12 август - Международен ден на младежта; Международния ден на доброволците - 5-ти декември; кампания Добри практики на млади работници и популяризиране на младежката трудова дейност. Ще се проведат различни инициативи за разнообразяване на свободното време на младежите.

Чрез проект ”Равен шанс“ ще се разшири влиянието и въздействието на сдружението „ЯМИЦ”, което ще доведе до увеличаване на капацитета на организацията и ще се постигне устойчивост на нейното развитие.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top