МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BHCCO СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

 24 юни  476

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BHCCO СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

В периода 17-19 юни 2019 г., в София, България се проведе международна среща по проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities - BHCCO/. Проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ е партньорство между 5 държави от България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като един от партньорите е „Асоциация за развитие на българския спорт“. Негова цел е да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнатостта на значението на здравословния начин на живот, чрез повишаване на участието в спорта за всички. В срещата, от името на „Асоциация за развитие на българския спорт“, взе участие Ивайло Здравков – член на УС на организацията. По време на срещата, партньорите обсъдиха досегашните и бъдещи дейности по проекта, както и възможностите за задълбочаване на партньорството в сферата на младежта, спорта и физическата активност.

Един от резултатите на проект “Building healthy Communities, Changing Opportunities” е създаването на онлайн наръчник и интерактивна платформа към него. В ръководството са събрани и споделени добри практики и методики за обучение чрез спорт, които могат да бъдат прегледани и използвани от всеки. Те са насочени към всички образователни структури, както и към младежки работници, треньори, учители, доброволци, ментори и други образователни, спортни и неправителствени организации. Самият наръчник е публикуван в специално изготвената за целта платформа, където могат да бъдат открити и прегледани и други резултати от проекта.

С това международно партньорство, партньорите се надяват да подобрят качеството на живот, както в собствените си страни, така и на европейско и световно ниво, чрез увеличаване на спортната активност, обучение за здравословния начин на живот, спортната култура и използване на спорта като средство за обучение. Основна цел е всички да имат равен достъп и възможност за движение, спортуване и обучение, а също така и да въвлече младите хора в доброволчески дейности, като им покаже колкои защо са толкова важни те.

Проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities/ е съфинансирано по програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top