ОБУЧЕНИЯ ЗА МЛАДЕЖКА РАБОТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ

 24 юни  790

ОБУЧЕНИЯ ЗА МЛАДЕЖКА РАБОТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ

Сдружение „АСУ Делфи" набира участници за осем двудневни обучения за младежка работа за приобщаващо развитие на младите.  
Кандидатите трябва да са младежи на възраст от 15 до 29 г. или младежки работници (без ограничение на възрастта) и да попълнят  електронен формуляр, като изберат предпочитаните от тях теми за обучение.  
От кандидатите се изисква да са добре мотивирани и да приложат наученото в практиката, което да представят на форум в края на годината. 
Целта на обученията е да се насърчи и подпомогне развитието на младежката работа, като се засили нейната роля и признание за приобщаващо развитие на младите ора, в съответствие с целите на Европейската стратегия за младежта (2019-2027) и Национална програма за младежта (2016-2020).  
Структурата на обученията включва: 30% теоретична част за иновативни знания; 60% практическа част (игрови модели, работа в екип и малки групи, казуси, симулации); 10% въвеждаща и заключителна част, вкл. оценка и сертифициране на участниците. 
Обученията ще се проведат в малки групи - по 12 участници, на територията на област Бургас, като точните местата ще бъдат съобщени на участниците заедно с програмата за тях. 
Срокове за кандидатстване: 
- от 1 юни  до 11 юли 2019 г., за обученията, които ще се проведат през периода юли-септември 2019; г.; 
- от 12 юни до 30 септември 2019, за обученията, които ще се проведат през периода октомври-ноември. 2019 г.  
Формуляр за кандидатстване: ТУК 
Индикативни дати за стартиране на обученията: 16-17 и 17-18 юли 2019. На участниците са осигурени: нощувка, храна, кафе-паузи, обучителни пакети/материали и транспорт от Бургас до мястото на обучението и обратно.

С всички кандидати за обученията ще бъде осъществена обратна връзка (интервю).  
Темите на обученията са посочени в  електронния формуляр
Обученията се реализират по проект „Младежка работа за приобщаващо развитие" на сдружение „Асоциация за стратегическо управление Делфи", финансиран от Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2016-2020). 
Допълнителна информация може да получите на електронен адрес:  delphibs@abv.bg", линк към формуляра: https://forms.gle/Ps7E78z1PCkUPAo49

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top