ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020) В ГРАД РУСЕ

 02 февруари  1127

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020) В ГРАД РУСЕ

Общинският младежки дом проведе информационна среща за представяне на Проект на Национална програма за младежта (2016-2020) на 30.01.2016 г. в гр. Русе.  

На срещата присъстваха младежи от училищата в Русенска област, членовете на клуб „Младежки парламент” към Общинския младежки дом и младежки работници. Бяха представени цялостната концепция, основните принципи и стратегическите приоритети на Програмата. Акцентирано бе и върху въпросите за повишаването на гражданската активност на младежите в страната, превенцията на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение и развитието на младежкото доброволчество.

 

Новини

Back To Top