АКТИВЕН ПЪРВИ  ЮНИ В ЗЛАТИЦА

 31 май  493

АКТИВЕН ПЪРВИ ЮНИ В ЗЛАТИЦА

Място: пред читалище „Христо Смирненски”, гр. Златица.

Дата:  31.05.2019 г. 

 Час:  10:00 часа. 

Посещаемост:  150 деца. 

Организатор: Консултативен съвет за младежка политика (КСМП) - Златица и община Златица. 

Във връзка с 01 юни – Ден на детето, „Асоциация за развитие на българския спорт“, Клуб по лека атлетика „Дарко тийм“ и „Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ“ (АББА) проведоха усмихнат детски празник за децата на гр. Златица. По време на събитието малчуганите се насладиха на много забавни игри и състезания, музика и танци, съобразени с различните възрасти на децата. Събитието беше организирано от Консултативен съвет за младежка политика (КСМП) - Златица и община Златица, а в него взеха участие две детски градини и училището в града. 

По време на събитието участващите бяха запознати с дейностите по проект „Back2Track”, който Асоциация за развитие на българския спорт координира и който има за цел да анализира различията и приликите, които спортните клубове имат в подхода си към професионалния и масовия спорт, както и в иновативния подход за включване на деца в неравностойно положение в спорт и физическата активност. Проектът има за цел да намери начин за създаване на практическите умения и знания в участващите организации как да управляват спортни програми за масов спорт, заедно с спортни програми за професионални спортисти.

През май 2019 България беше домакин на детско състезание по лека атлетика, в което взеха участие деца от Хърватска и Белгия, а основен организатор на събитието бе клуб по лека атлетика КЛАСА, който е партньор в проект Back2Track, съфинансиран по програма „Еразъм+“. Участниците получиха информация и за проект "HEalth Practices for Own Self-Improvement" (HEPOSI), който предвижда сътрудничество между неправителствени организации от Европа и Латинска Америка, насочени към посрещане на предизвикателството за насърчаване на здравословната физическа активност и практиките за консумация на храна сред младите хора чрез методи на неформално образование.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top