СТАРТИРА „АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ“ – ГР. БУРГАС

 27 май  941

СТАРТИРА „АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ“ – ГР. БУРГАС

Асоциация за международно обществено развитие – Бургас стартира проект за млади предприемачи, финансиран от Община Бургас. Той е насочен към младежи на възраст между 15-29 г. и включва провеждане на серия обучителни модули за методите за разработване и стартиране на собствена бизнес идея и изграждане на умение за нейното успешно ръководене. 

Сдружението стартира подобен тип проекти и в други градове на страната – София, Варна, Враца, където дейностите се радват на сериозен интерес от страна на младите хора и много активно участие от тяхна страна.

Обучителните модули включват:

Модул 1. „Стратегическо планиране – моите силни и слаби страни”;
Модул 2. „Предприемачество и бизнес идея. Създаване на бизнес план“;
Модул 3. „Маркетинг и търговски стратегии за малък и среден бизнес“;
Модул 4. „Workshop startup“ Практическо занимание – работна група за създаване на НОВ бизнес модел от идея.

Те ще стартират през месец септември и ще са с изцяло свободен достъп за целевата група. Всеки, които има интерес да се включи, може да го направи като попълни формуляра за кандидатстване.

Допълнителна информация може да получите на Фейсбук страницата на сдружение АМОР – https://www.facebook.com/amorbg1/.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top