СТИПЕНДИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 01 февруари  6062

СТИПЕНДИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (от 3 до 5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки. От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

За повече информация ТУК

Новини

Back To Top