ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 28 май  859

ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

За 13-та поредна година Европейската комисия  организира присъждането на Европейските награди за насърчаване  на предприемачеството. Координатор на националния етап на конкурса в България е Министерство на икономиката.

Целта на конкурса е да бъдат отличени най-успешните дейности и инициативи, подкрепящи предприятията и предприемачеството, в Европа и в частност - в България, служат за пример при прилагането на политики и практики в тази област, повишават  вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещите предприемачи.

В конкурса могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки  на ЕС, Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция. Кандидатурите трябва да се отнасят до започнати или скорошни инициативи, насърчаващи предприемачеството, оказали са значително влияние върху въпросния регион или място и показват нарастващ напредък за период от две години. За подборът на кандидатурите решаващи ще бъдат следните критерии: оригиналност, устойчивост и въздействие на инициативите върху местната икономика. Ще се има предвид и приложимостта на идейния подход другаде в Европа.

За участие в конкурса кандидатите трябва да изпратят в срок до 28 май 2019 г. попълнен, подписан и подпечатан ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ на :
Теодора Митова
Национален координатор 
Старши експерт в отдел "Политика за МСП"
Дирекция "Икономическа политика"
Министерство на икономиката
тел.: 02 940 75 73
e-mail: t.mitova@mi.government.bg

Моля, изпратете формуляра САМО в електронен вид – с подписите и печата  в *.pdf-формат и без подписи и печат в *.doc-формат. Моля, при попълването на формуляра да спазите заложените изисквания относно обема на текста.

За повече информация ТУК 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top