ПЛАТЕНИ СТАЖОВЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ (CEDEFOP)

 23 май  955

ПЛАТЕНИ СТАЖОВЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ (CEDEFOP)

Вие сте млад, завършил университет или докторант? Разгледайте деветмесечните стажове, предлагани от Европейския център за развитие на професионалното обучение!

Стажантите се избират само от граждани на държавите-членки на Европейския съюз и на страните кандидатки. За да видите списък на настоящите страни кандидатки, моля, вижте следния сайт: 
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

Кандидатите за стаж трябва да са завършили първия цикъл на висше образование (университетско образование) и да са получили пълна степен или еквивалент до крайния срок за кандидатстване . Първата университетска диплома (напр. Бакалавър) трябва да бъде приложена, за да бъде валидна Вашата кандидатура. За информация могат да бъдат приложени магистърски, докторски, езикови сертификати и др.

Може да кандидатствате ТУК

Крайният срок за подаване на заявления за 2019 г. е  23 май 2019 г., в 14.00 часа по Гръцко време (CET + 1).

Подробна информация за стажовете

Информация от ТУК

Събития

Back To Top