ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА ПОВИШИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ НА МЛАДЕЖИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 14 май  574

ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА ПОВИШИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ НА МЛАДЕЖИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

СНЦ „Балкани без граници” приключи реализацията на проект „Инициативи и кампании за насърчаване на младежкото предприемачество – възможности за успешна реализация на младите хора в област Благоевград”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016 – 2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании.

Дейностите по проекта се реализираха в периода 01.11.2018 г. – 30.04.2019 г., като бяха насочени към всички младежи на възраст между 15 и 29 години на територията на Благоевградска област. В рамките му се проведоха 3 тематични обучения за придобиване на ключови компетенции за младежко предприемачество – едно обучение в с. Кочан, община Сатовча и две – в гр. Благоевград, община Благоевград, в които се включиха общо 56 младежи. Проведен бе младежки форум под наслов „Предприемаческо мислене, насърчаване на иновациите и креативността”, в който взеха участие 23 младежи и успели млади предприемачи, желаещи да споделят своя опит с участниците. Проведена бе информационна кампания, насърчаваща предприемачеството, включваща разработването и разпространението на „Наръчник на успешния млад предприемач” и мотивационни дипляни сред 3400 младежи и бе разкрита Младежка предприемаческа работилница за предоставяне на бизнес и юридическо консултиране и подпомагане на млади хора с цел насърчаване на предприемаческото им мислене, в която се включиха 66 младежи.

В резултат на проекта бе създадена благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за бизнес и професионална реализация на младите хора  и бяха повишени  мотивацията и увереността, икономическата активност и развитието на предприемачески дух за реализиране на собствени бизнес идеи на младите хора.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top