НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ООН НА ПРЕДСТОЯЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИКОСОС В НЮ ЙОРК

 02 май  521

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ООН НА ПРЕДСТОЯЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИКОСОС В НЮ ЙОРК

След покана от страна на службата за междуправителствена подкрепа и координация за устойчиво развитие на Департамента по икономическите и социални въпроси на Организацията на обединените нации към българска неправителствена организация на младите хора, вчера екип на „Младежки Глас“ входира своето писмено предложение.

По темата „Овластяване на хората и осигуряване на приобщаване и равенство” експерти от НПО-то подготвиха документ, който е съставен въз основа на работата с хилядите младежи в страната и тяхното мнение по въпросите, което се изпраща за да бъде представено на семинара на високо равнище за Икономическия и социален съвет, който ще се проведе тази година в САЩ. Сред приоритетните цели на форума ще бъдат осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички, насърчаване на устойчив, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достойни условия на труд, както и насърчаване на отговорни и приобщаващи институции на всички равнища. Предложенията в основния документ, изпратен от родната организация, които да бъдат включени в дневния ред на заседанието засягат важните въпроси и връзката им с младите хора, тяхната интеграция в процесите и развитието на обществото.

„Считаме, че нашето предложение, което изпращаме по покана на Икономическия и Социален Съвет на ООН е актуално и важно за обществото по целия свят. Горди сме от факта, че мнението на младите хора в България може да бъде представено на форум на подобно високо ниво, това е поредно доказателство за силният потенциал на страната ни и подрастващото поколение“ – коментира Тодор Йосифов, Национален Лидер на „Младежки Глас“.

Припомняме, че от 2017 г. национално-представителната неправителствена организация получи специален консултативен статус към Икономическият и Социален Съвет на ООН. 

Срещата на политическия форум на високо равнище за устойчиво развитие през 2019 г., свикана под егидата на ИКОСОС ще се проведе от 9 до 18 юли в Ню Йорк и ще включва тридневна министерска среща на форума.

Новини

Back To Top