НСИ: ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 02 май  480

НСИ: ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт  годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 218.8 хил. деца, или с 1.0% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 26.5 хил. и 23.0 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 229.5 хиляди.
  • Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 467 лица, от които 504 чужди граждани.

Прессъобщение:   Education2018_SJ291X2.pdf

Статистическа област: Образование и учене през целия живот

За повече информация ТУК 

Новини

Back To Top