ЗАМ.-МИНИСТЪР ПАВЛОВ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С БЪЛГАРСКИЯ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

 25 април  587

ЗАМ.-МИНИСТЪР ПАВЛОВ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С БЪЛГАРСКИЯ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов проведе работна среща с Българския младежки червен кръст (БМЧК) - една от национално представителните младежки организации на Република България. 
На срещата присъстваха Деница Баръмова – директор на дирекция БМЧК и Александра Василева – гл. специалист „Международна дейност и проекти“. Те запознаха зам.-министъра с различните дейности, които организацията извършва, споделиха, че работят във всички сектори на младежките дейности и подчертаха, че в последно време силно наблягат на доброволчеството и младежкото лидерство. 
Зам.-министър Павлов разясни приоритетите на Министерството на младежта и спорта (ММС) в сектор „Младеж“ и отбеляза, че основен приоритет тази година е изготвянето на новата Национална стратегия за младежта. 
Той запозна присъстващите, че провежда срещи с млади хора из цялата страна с цел да бъдат изслушани и взети под внимание техните искания, за да бъде създадена актуална и действаща стратегия. Павлов покани младежите на БМЧК да се включат в предстоящите срещи на национално ниво и да вземат активно участие във формирането на Стратегията. 
От своя страна, представителите на БМЧК заявиха, че подкрепят идеята за формиране на нова национална работна група „Младежки диалог“ в изпълнение на Европейската младежка стратегия 2019-2027 и заявиха, че като една от национално представителните младежки организации на Република България, са готови да подпомогнат нейното организиране. 
Двете страни обсъдиха съвместни инициативи, по които биха могли да работят заедно. Те изразиха радостта си от доброто сътрудничество между ММС и БМЧК и изразиха увереност, че то ще продължи и за в бъдеще. 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top