ЗАМ.-МИНИСТЪР ПАВЛОВ ПРОДЪЛЖАВА РАБОТНИТЕ СИ СРЕЩИ С МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ

 24 април  541

ЗАМ.-МИНИСТЪР ПАВЛОВ ПРОДЪЛЖАВА РАБОТНИТЕ СИ СРЕЩИ С МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов проведе още три работни срещи с младежки организации, които са членове на Обществения съвет по въпросите за младежта към Министерството на младежта и спорта (ММС). 

От страна на Български младежки форум (БМФ) присъстваха председателят Божидар Цветков, международният координатор на организацията Цветелина Цветкова, както и Петя Вряшкова, която е председател на Младежката секция на Българско ядрено дружество (БЯД). Те споделиха своите общи проекти и подчертаха, че се фокусират основно върху развитието на професионалното образование в страната. Други от приоритетите им са с дейности с деца с дивиантно поведение, както и кампанията „Без онлайн омраза“. 

Във втората среща участие взе Александър Петков – член на управителния орган на Сдружение „Младежко европейско общество“(МЕО), град Благоевград. По думите му, организацията се занимава основно с младежта в Благоевград и областта, като участва в множество проекти по „Еразъм+“. Петков добави, че мисията на МЕО е да насърчава мобилността, да промотира включването на всички млади хора в трудовата заетост и да засили солидарността, толерантността и равенството между половете. 

Зам.-министър Павлов постави акцент върху новата Национална стратегия след 2020 г., тъй като Благоевград е един от следващите градове, в които предстои обсъждането й. 
Николай Павлов проведе среща и с Асоциация на обединените европейски студенти (АEGEE). На срещата присъстваха председателят на AEGEE Ивайло Богомилов и Александра Стефанова, представител на същата организация. От разговора стана ясно, че организацията е насочена изцяло към младежките политики и че координира множество международни инициативи, които поощряват сътрудничеството между студентите и спомагат за изграждането на толерантно гражданско общество. Богомилов добави, че представителства на AEGEE има в над 200 университетски града в 40 държави в Европа, а членовете й са над 13 000. 

Зам.-министър Павлов припомни, че основен приоритет на ММС в сектор „Младеж“ е новата Национална стратегия, която цели да спомогне за подобряването на качеството на живот на младите хора в страната. Срещи с младежки организации предстоят през цялата седмица. 

Новини

Back To Top