НСИ: ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 19 април  620

НСИ: ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9 098 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им намалява незначително - с 48, или с 0.5%. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

· непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) - 78.9%;

· малолетни (8 - 13 г.) - 21.1%; · момчета - 7 262 (79.8%); · момичета - 1 836 (20.2%);

· учащи - 6 843 (75.2%);

· в криминогенна среда живеят 4 547 малолетни и непълнолетни (50.0%). 

За извършени противообществени прояви през 2018 г. през ДПС са преминали 6 866 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 4 596, или 66.9%, а момичетата - 2 270 (33.1%). В сравнение с 2017 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви нараства с 82 лица, или с 1.2%. В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

· „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 1 081 лица (15.7%);

· „прояви на насилие и агресия“ - 770 малолетни и непълнолетни (11.2%);

· „употреба на психоактивни вещества“ - 549 лица (8.0%);

· „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 502 лица (7.3%);

· „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ - 377 лица (5.5%). Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината, са:

· „тормоз“ - 262 лица (3.8%);

· „скитничество“ и „просия“ - общо 225 лица (3.3%).

През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления, е 4 857. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 2 670 лица, или 55.0% от всички лица, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 34.0% (909 лица), на кражби от домовете - 18.7% (498 лица), на взломни кражби - 10.0% (267 лица).

През 2018 г. пострадали от престъпления са 1 634 деца, от които 665, или 40.7%, са момичета. Малолетни са 659 лица (40.3%), а непълнолетни - 975 (59.7%). Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 758 лица (46.4%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 285 лица (17.4%), от грабежи - 136 лица (8.3%), и от блудство - 68 лица (4.2%). Случаите на деца, жертви на изнасилване (довършено и опит), са 23.

За повече информация ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top