ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ EYE СЕ ПРОВЕДЕ В ДЪБЛИН

 12 април  668

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ EYE СЕ ПРОВЕДЕ В ДЪБЛИН

Проект Обучение чрез спорт за младежко равенство (ETS for Youth Equality (EYE) е двугодишно стратегическо партньорство в сферата на младежта, което в насочено към създаването на нови образователни възможности за младежи с увреждания (предимно интелектуални) чрез използване на иновативната методология Обучение чрез спорт, която подпомага развитието на трансверсалните умения чрез неформални методи на обучение.

Цели на проекта:

  • Да проведе обучение на спортни и обучителни специалисти, работещи с младежи с интелектуални увреждания и да ги подготви за ползване на неформални методи в работата си – 5 души от всяка държава;
  • Да създаде 6 доклада, реализирани на няколко езика и разпространявани свободно, които да обобщят резултатите от добрите практики и обучителни методологии, включващи млади хора с увреждания;
  • Да създаде инклузивен обучителен формат, ползващ методологията Обучение чрез спорт за включване на младежи с увреждания, който ще бъде тестван във всяка от партньорските държави, а неговата ефективност ще адаптирана (при необходимост);
  • Да разработи практически наръчник „Обучение чрез спорт като Пътеводител за включване за младежки работници и спортни специалисти“, който да бъде ползван като ръководство за работа с младежи с увреждания в партньорските държави и в Европа;
  •  Да разработи е-платформа, която да бъде достъпна за хора с увреждания и да включва разработените в рамките на проекта обучителни материали;
  • Да създаде 10 видео въведения за младежки работници и спортни специалисти, чрез които да бъде обяснена методологията Обучение чрез спорт.

Партньори:

  • Спешъл Олимпикс Европа – Азия – Ирландия;
  • Мине Ваганти – Италия;
  • Асоциация за развитие на българския спорт.

Проект Обучение чрез спорт за младежко равенство (ETS for Youth Equality (EYE) е съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПО ПОВОД 4 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА АГРЕСИЯ, ВИ ПИТАМЕ: КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА?

Видео

Вижте още
Back To Top