ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТЕН ФОРУМ СЕ ПРОВЕДЕ В БУКУРЕЩ

 09 април  782

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТЕН ФОРУМ СЕ ПРОВЕДЕ В БУКУРЕЩ

В периода 08 – 09 април 2019 г., в Букурещ, Румъния, като част от румънското председателство на Съвета на ЕС, се проведе Спортен форум 2019, който беше организиран от Европейската комисия – Главна дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“, и събра над 400 отговорници за политиките в сферата от цяла Европа. Форумът /#EUSportForum/ бе официално открит от председателят на Румънския олимпийски комитет Михай Кувалиу и директорът за иновации, международно сътрудничество и спорт в Генерална дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“ на Европейската комисия Антоанета Ангелова-Кръстева, която сподели: „Европейски спортен форум, който започва в Букурещ, ще подчертае бъдещето на анти-допинг системата, ролята на спортните федерации в Европейската спортна политика и тяхното участие в подобряването на условията за масов спорт за гражданите на Европейския съюз. През последните години беше реализиран огромен прогрес, включително целенасоченото финансиране за спорт чрез програма Еразъм+ и конструктивния диалог със спортните структури на различни нива, който никога не е бил толкова целенасочен и продуктивен преди.“

Основните теми на изданието през 2019 са борбата с допинга, доброто управление в спорта и правата на атлетите, здравословен начин на живот и ролята на училищата, Европейските политики в спорта, равенство на половете в спорта за всички, както и неговото цялостно развитие. Настоящия формат на Европейски спортен форум беше очертан в Бялата книга на спорта на Европейската комисия (2007), която подкрепи достъпна визия за спорта на Европейско ниво.

Ежегодното събитие, което се провежда в първото полугодие на всяка година, в държавата, председателстваща Съвета на ЕС, е основна възможност за взаимодействие и обмяна на идеи на Европейското и международно спортно семейство. Участниците в срещата представляват спортни организации на национално или международно ниво, представители на държавни и местни органи за управление на спорта, академичните среди в спорта, отговорници за политиките на национално и Европейско ниво, в това число представители на европейските институции, отговарящи за спорта, както и партньори на инициативата Европейска седмица на спорта. В събитието в Румъния взе участие и Йоанна Дочевска, председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, която представи текущи проекти и инициативи на организацията, сред които подкрепените от страна на Европейската комисия „Добро управление в спорта“, „Спортна дипломатическа академия“ и „Back2Track”.

Тибор Наврачич – Европейски Комисар с ресор Образование, Младеж, Спорт и Култура сподели своята визия за реализираните през последните години политики и бъдещите инициативи на Европейската комисия: „Имаме нужда от доверени партньори от сферата на спорта, с които да продължим разговора за доброто управление. Декларацията за добро управление, която Европейската комисия инициира преди няколко години вече е подкрепена от множество спортни организации на национално и международно ниво и се радваме, че усилията ни се превръщат в реални политики. Спортът еволюира и наблюдаваме нови модели за организация на спортни дейности и събития. Спортните организации продължават да бъдат ключов играч, притежаващ специфичните знания и международна мрежа, които са необходими за осъществяването на устойчив модел на Европейския спорт. Европейското финансиране в сферата също е по-голямо от всякога, като само чрез програма „Еразъм+“ инвестирахме 46 млн. евро през 2018 и 59 млн. евро през 2019, а ясната тенденция за бъдещето е това нарастване да продължава, за да осигурим устойчива подкрепа на спорта за всички.“  

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top