СДРУЖЕНИЕ БРТИМ ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СТАРТЕР“

 08 април  546

СДРУЖЕНИЕ БРТИМ ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СТАРТЕР“

През последните шест месеца сдружение Българо-Румънски трансграничен институт по медиация  (БРТИМ) реализира проект „Стартер или асистиран избор на икономическа активност за младите хора“, финансиран от Националната програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“.

По време на заключителна пресконференция, проведена на 28.03.2019 г., Ивайло Иванов – ръководител на проекта и Управител на сдружение БРТИМ представи основните постигнати резултати и достижения.

Фокусът на проекта беше поставен върху младежи на възраст от 15 до 29 години от общините Русе, Ветово и Бяла, които не учат, не работят и не са в обучение, а основната цел беше създаването на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за пълноценната им професионална реализация и насърчаване на икономическата им активност. 

Младите хора, заявили интерес към темата, участваха в редица събития. Проведоха се три информационно-дискусионни срещи (по една в Русе, Ветово и Бяла). 45 младежи участваха в обучение по ключова компетентност 7 на тема „Предприемаческо мислене, знания и умения“ и получиха сертификати. Проведена беше едномесечна онлайн информационна кампания „Стартер“ в социалните мрежи за популяризиране на младежкото предприемачество. Особено желани и високо оценени от младежите бяха дейностите, реализирани в малките населени места – Бяла, Ветово, Глоджево.

66 младежи от трите общини получиха индивидуална оценка на потенциалните възможности, изготвена от психолог на база на утвърдени тестове и онлайн инструменти. Тази експертна услуга подкрепи младежите и ги ориентира за най-подходящите според техните възможности професии и даде насока за продължаване на образованието на част от тях. Заснет беше и специален видео клип за популяризиране на Центъра за оценка на потенциалните възможности, който функционира към сдружение БРТИМ, прожектиран по време на пресконференцията.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top