НАГРАДА ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО ПОСТИЖЕНИЕ („INTERCULTURAL ACHIEVEMENT AWARD“ IAA)

 30 април  1446

НАГРАДА ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО ПОСТИЖЕНИЕ („INTERCULTURAL ACHIEVEMENT AWARD“ IAA)

Федералното министерство за Европа, интеграцията и външните работи на Република Австрия връчва награди на успешни и иновативни проекти в областта на междукултурния и междурелигиозен диалог под надслов „Intercultural Achievement Award“.  Заявления за участие могат да бъдат подадени до 30 април 2019 г. на електронен адрес: dialog@bmeia.gv.at

Допустими за участие в конкурса са междукултурни проекти в следните тематични области: 

  • Изкуство/култура; 
  • Младеж; 
  • Права на човека; 
  • Образование; 
  • Интеграция на глобалното гражданство.

Моля попълнете съответния  формуляр за кандидатстване за Вашия проект и го изпратете по електронната поща dialog@bmeia.gv.at до 30 април 2019 г. 

Ако имате някакви въпроси,  не се колебайте да се свържете с нас в dialog@bmeia.gv.at.

Обща информация за наградата за междукултурно постижение „Itercultural Achievement Award“  IAA:

Наградата за междукултурно постижение (IAA) стартира през 2014 г. като ключов проект за междукултурен диалог от Федералното министерство на Европа, интеграция и външни работи (BMEIA), Оперативна група "Диалог на културите", в сътрудничество с австрийските посолства и културни организации форуми в чужбина. Наградата се отличава с успешни иновативни проекти в областта на междукултурния диалог на австрийско и международно ниво. Наградата е отворена за онези, които успешно се впускат в нови пътища в междукултурния диалог, които са усвоили конкретно предизвикателство чрез междукултурни действия или които насърчават диалога между културите и религиите чрез медиите.

По-подробна информация за инициативата може да намерите ТУК 

 

Събития

Back To Top