ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

 15 януари  1603

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

Министерство на младежта и спорта проведе първото заседание на междуведомствената работна група за разработване на проект на Актуализирана Национална стратегия за младежта (2016-2020).

На заседанието бяха представени и обсъдени целите, задачите и сроковете на работната група, като първата задача е изготвяне на цялостен отчет за изпълнението на действащата стратегия до момента, на база отчетните документи от 2010 г. до сега.

Участниците в междуведомствената работна група са представители от Министерство на младежта и спорта,  Министерство на труда и социалната политика, Министерство на отбраната, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на здравеопазването, министерство на земеделието и храните, Министерство на икономиката, Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Министерство на транспорта, Министерство на правосъдието, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Национален център по наркоманиите, Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Български младежки червен кръст, Сдружение "Младежки глас", Сдружение "Организация на българските скаути".

Представена бе и междинна оценка на въздействието на Националната стратегия за младежта (2010-2020), изготвена от агенция „Естат“ в рамките на проект „Информираност, координация и партньорство за изпълнение на младежката политика в България“, изпълняван от Министерството на младежта и спорта по оперативна програма „Административен капацитет“.

 

 

 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top