ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ: ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КЪМ 30 АПРИЛ 2019 Г.

 30 април  1615

ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ: ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КЪМ 30 АПРИЛ 2019 Г.

Уважаеми кандидати,

Формулярите  за кандидатстване с краен срок 30 април 2019 г. вече са активни, с което подаването на проектопредложенията в рамките на Програма "Европейски корпус за солидарност" за втория краен срок е отворено. 

Дейностите, подлежащи на финансиране по Програма "Европейски корпус за солидарност", са "Доброволчески проекти" и "Доброволчески партньорства", "Стажове и работни места", и "Проекти за солидарност". Всички дейности следва да бъдат изпълнявани в области като опазване на европейското културно наследство, насърчаване на социалното приобщаване на хората с по-малко възможности и справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда и климата.

Неформални групи млади хора, регистрирани в Портала на Европейски корпус за солидарност, както и публични и частни организации, установени в държави членки на ЕС, които са получили съответния Знак за качество, могат да кандидатстват за финансиране. 

Повече информация е налична в съответните секции: 

Доброволчески проекти; 

Доброволчески партньорства; 

Стажове и работни места; 

Проекти за солидарност.

Събития

Back To Top