ЗАМ.-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА ДИСКУТИРА С МЛАДИТЕ ХОРА НА ВАРНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2020-2030) #ЗАЕДНО

 18 март  819

ЗАМ.-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА ДИСКУТИРА С МЛАДИТЕ ХОРА НА ВАРНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2020-2030) #ЗАЕДНО

Заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева проведе среща с младите хора във Варна по повод бъдещата Национална стратегия за младежта (2020-2030) #ЗаЕдно. 
 На срещата присъстваха още кметът на община Варна Иван Портних, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна Лилия Христова, директор на дирекция „Спорт“ към община Варна Кристиан Димитров, председатели на неправителствени организации, ученици и студенти. 
 „Основната ни цел е осъществяването на ефективна национална политика за младежта, която да стимулира инициативността на младите хора и техните организации и структури за успешното им развитие и реализация в обществения живот“, заяви зам.-министър Ваня Колева. 
 Тя посочи, че Министерство на младежта и спорта (ММС) работи усилено по изготвянето на новата Национална стратегия за младежта (2020-2030) в партньорство с неправителствения сектор и всички заинтересовани страни. Колева представи на младежите и резултатите, постигнати по отношение на младежките политики. 
Заместник-министърът обясни, че новата стратегия ще определя точни и измерими цели, ще набелязва основните и подходящи планове за действие за тяхното постигане, вследствие на което се предвиждат и нормативни промени в Закона за младежта. 
Във втората част на срещата младежите имаха възможност да дискутират по групи предизвикателствата, с които се сблъскват в съответната област. Те представиха своите идеи по метода „Дърво на проблемите“ и идентифицираха възможни решения за справяне с тях. 
Младежите поставиха основни акценти върху здравословното хранене в училищата и наблегнаха на практическите занимания в образованието и извънкласните дейности. Участниците засегнаха и темата за равнопоставеността между половете, грижата и вниманието за деца в неравностойно положение във всяка една област, подобряване на инфраструктурата в малките населени места, гражданската активност, липсата на доверие у младите, заетостта и професионалната реализация. 
 Срещи с младежи предстоят в редица области на страната, където вниманието отново ще бъде насочено към гласа на младите.

 

Новини

Back To Top