СДРУЖЕНИЕ „КЛЮЧ КЪМ ЩАСТИЕ” С ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА В САНДАНСКИ

 13 март  1346

СДРУЖЕНИЕ „КЛЮЧ КЪМ ЩАСТИЕ” С ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА В САНДАНСКИ

Сдружението  „Ключ към щастие” ще представи на 19 март  от 19 часа в гр.  Сандански, в Дома на културата, театралната постановка „Квадратурата на кръга”. Представлението е напълно безплатно и е по проект „Театралното изкуство като средство за общуване и личностно развитие на младежта”. Неговата цел е активизиране на младите хора в малките населени места в община Сандански.   
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта.
  

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top