ЗАМ.-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА ПРЕДСТАВИ НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ НА МЛАДЕЖТА 2019-2027

 07 март  541

ЗАМ.-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА ПРЕДСТАВИ НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ НА МЛАДЕЖТА 2019-2027

Заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева проведе заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта Красен Кралев, в рамките на коeто беше представена новата Европейска стратегия на младежта (2019-2027) и новата Национална стратегия на младежта (2021-2030). 
Заседанието се състоя в Министерството на младежта и спорта, където участие взеха членове на Обществения съвет по въпросите на младежта. 
По време на работната среща беше разгледан отчетът на дейността на националната работна група за изпълнение на Структурния диалог в обновената рамка на Европейското сътрудничество в областта на младежта (2010-2018), както и Годишните доклади за младежта за 2016 и 2017 г. 
Заседанието завърши с обсъждане и предложения за създаване на нова форма на взаимодействие за реализиране на диалог с младежта, в изпълнение на Европейска стратегия за младежта (2019-2027), като предстои разширяване на кръга на участниците за подобряване на взаимодействието и ефективността на работата. 

Новини

Back To Top