ЕВРОСТАТ: РАЗЛИКА В ЗАЕТОСТТА МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ В ЕС

 07 март  440

ЕВРОСТАТ: РАЗЛИКА В ЗАЕТОСТТА МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ В ЕС

През 2017 г. коефициентът на заетост на жените на възраст между 20 и 64 години (66,5%) е с 11,5 процентни пункта по-нисък от този на мъжете на възраст 20 - 64 години (78,0%) в Европейския съюз (ЕС). С други думи, разликата в заетостта между половете в ЕС е 11,5 процентни пункта.

Сред държавите-членки на ЕС разликата в заетостта по пол е най-ниска в Литва (1,0 п.п.), Финландия (3,5 п.п.), Швеция (4,0 п.п.) и Латвия (4,3 п.п.).

В противоположния край на скалата най-голямата разлика в заетостта между мъжете и жените се наблюдава в Малта (24,1 п.п.), следвана от Италия (19,8 п.п.) и Гърция (19,7 п.п.).

 Източникът на данни е достъпен тук .

 Намаляваща тенденция в повечето държави-членки на ЕС

В сравнение с преди пет години, разликата в заетостта между половете намалява в ЕС с 0,7 процентни пункта (от 12,2 процентни пункта през 2012 г. до 11,5 процентни пункта през 2017 г.). Намаление се наблюдава в 16 държави-членки на ЕС.

Между 2012 г. и 2017 г. най-голямо намаление на разликата в заетостта между мъжете и жените е регистрирано в Малта (-7,3 п.п.) и Люксембург (-6,5 п.п.), следван от Словакия (-2,7 п.п.) и Германия (-2,6 п.п.). 

Разликата в заетостта между половете обаче се е увеличила през този период в 11 държави-членки на ЕС. Най-голямо е увеличението в Унгария (+4.2 п.п.), следвано от Ирландия (+3.5 п.п.) и България (+2.4 п.п.).

Разликата в заетостта по пол остава стабилна в Словения (разликата е равна на 7,2 процентни пункта както през 2012 г., така и през 2017 г.).

 Допълнителни статистически данни, основаващи се на пола, са налични в статията „Обяснение за равенството “.

За да се свържете с нас:  estat-user-support@ec.europa.eu

 

Новини

Back To Top