ЕВРОСТАТ: ЖЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛСТВАТА

 06 март  1851

ЕВРОСТАТ: ЖЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛСТВАТА

През 2018 г. жените заемат 30% от местата в националните парламенти в ЕС. Този дял се е увеличил от 2003 г., когато жените съставляват около една пета (21%) от членовете на националните парламенти.

Въпреки това делът на мъжете в националните парламенти все още е значително по-висок в целия ЕС. Нито една страна от ЕС не е имала повече жени, отколкото мъже, които да имат места в парламента.

Делът на местата, заемани от жени в националните парламенти, се различава значително в отделните страни от ЕС. През 2018 г. Швеция има най-висок дял на жените в националния си парламент с 47%. Швеция е следвана от Финландия (42%), Белгия и Испания (и двете 40%). Значителен брой жени също заемат места в Австрия (37%), Дания и Португалия (36%) и Италия (35%).

В противоположния край на скалата жените съставляват по-малко от една пета от членовете на националните парламенти в Унгария (13%), Малта (15%), Кипър и Гърция (18%) и Румъния (20%).

 Източникът на данни е достъпен тук .

 Делът на жените членове на правителството (висши и младши министри) в ЕС се е увеличил от 23% през 2003 г. на 30% през 2018 г.

През 2018 г. най-голям е делът на жените в правителството в Испания и Швеция (52%), следван от Франция (49%), Холандия (42%) и Дания (41%).

На дъното на скалата жените съставляват по-малко от една пета от членовете на правителството в Унгария (7%), Малта (12%), Кипър, Италия и Полша (17,0%).

Броят на жените президенти и министър-председатели в страните от ЕС също нарасна през периода 2003 - 2018 г. През 2018 г. имаше три женски ръководители (11%), докато през 2003 г. нямаше такива. Делът на жените ръководители на правителства в ЕС никога не надвишава 14%, което означава, че никога не е имало повече от четири жени на тази позиция едновременно.

Източникът на данни е достъпен тук .

 

Новини

Back To Top