АРБС ПРЕДСТАВИ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТА В ЕВРОПА

 05 март  557

АРБС ПРЕДСТАВИ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТА В ЕВРОПА

На 1 март 2019, в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе кръгла маса, която запозна представители на над 40 спортни организации с резултатите от обширно проучване на интернет страниците на 56 спортни организации на национално и Европейско ниво, целящо да установи до каква степен спортните структури гарантират прозрачност на взетите решения и финансовите операции, които изпълняват са вече във финален етап. Пълна информация за данните от изследването са публикувани на www.eusport.org/GoodGovernance  и бяха подробно представени по време на събитието. По време на събитието беше представена и рамката на Програма „Еразъм+“ – Спорт и възможностите за финансиране на проекти в сферата на спорта от Европейския съюз. 

Проект #GoodGovernanceSport - Добро управление в спорта, координиран от Асоциация за развитие на българския спорт - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/ и е съвместно партньорство на 7 държави, което ще продължи 30 месеца, започвайки от 01/01/2018. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави. По проекта предстоят обучение на млади спортни лидери в Италия, което ще се проведе в края на май 2019, както и обучение на представители на спортни организации, планирано за края на 2019 в Унгария. Проект Добро управление в спорта ще представи и възможност за онлайн обучение на заинтересованите страни в сферата на спорта, както и практически наръчник със съвети за подобряване на процесите в спортните организации.

Основни моменти от представеното изследване:

 • Почти 80% от анализираните спортни организации могат да се приемат за „приятелски настроени към социалните медии“ и са посочили ясна връзка между своите уебсайтове и каналите на социалните медии, които използват за комуникация на своите съобщения и актуализации.
 • 44.6% от анализираните спортни структури са публикували своите стратегически документи като визия, стратегия, цели и постигнати успехи на уеб страниците си.
 • 62.5% от анализираните спортни организации не са публикували ценностите на своята организация. На национално ниво само 25% от организациите са осигурили достъп до тези данни онлайн.
 • 76.8% от анализираните уебсайтове включват списък на членовете на организацията, който е публично достъпен.
 • Само 48.2% от анализираните организации имат следи от политики за безопасност и сигурност, включване и антидискриминационни инициативи на своите уеб страници, а повече от половината от анализираните уебсайтове не съдържат информация за такива политики.
 • 71.4% от всички анализирани организации са публикували в своите уебсайтове Устав или друг основен документ, който регулира начина, по който организацията работи, като показател за прозрачност и отворено управление.
 • Отделен раздел за публикуване на решения и новини за управлението на организацията е наличен в 50% от анализираните организации и липсва в уеб страниците на още 50% от анализираните спортни структури.
 • 57,1% от организациите не са публикували никакви решения на борда на обществените си портали и тази информация е трудно достъпна както от изследователите на проекта, така и за широката общественост, които биха могли да бъдат заинтересовани да видят как работи конкретната организация. 42,9% от всички анализирани организации са публикували съответната информация и е достъпна с възможност за проследяване на времето.
 • Информацията се актуализира най-малко на всеки шест месеца само от 37.5% от всички анализирани организации, докато 62.5% от анализираните спортни структури актуализират уебсайтовете си по-рядко или дори не актуализират сайта изобщо.
 • Почти 70% от анализираните спортни организации не са публикували документи от срещите на ръководните си органи - протоколи или заключения.
 • 83,9% от анализираните спортни организации са публикували списък на управителните си съвети.
 • Данните за биографичните данни на членовете на борда са достъпни в 33,9% от анализираните сайтове и липсват при 66,1% от сайтовете.
 • Информация за образователно и професионално минало на членовете на управителните органи е достъпна само при 13 от тях, които формират 23,2% и липсва в 43 организации, 76,8% от всички изследвани спортни федерации.
 • Само 9 организации (16,1%) са публикували обхвата на отговорностите на управителните органи, а 83,9% не са включили такова разделение на своите уебстраници.
 • Само 8 организации са публикували информация за участието/функциите на всеки член на управителния съвет в други институции, формиращи 14.3% от всички анализирани организации, като в 48 от анализираните структури такава информация е недостъпна, което формира 85.7% от спортните организации с липсващи данни за този показател.
 • Почти 70% от анализираните спортни организации са разработили подкрепящи/контролни органи и информацията за тези структури и техните дейности е достъпна на публичните портали.
 • 64,3% от анализираните организации не са публикували информация относно процеса на промяна на управителни органи и тяхната мандатност.
 • Публикуването на финансови отчети е открито в публичните портали на 12 от анализираните организации, формиращи 21.4%. Почти 80% от организациите (78,6%) не са публикували такива данни.
 • 75% от анализираните публични платформи на националните и европейските спортни организации не включват годишен доклад за дейността. Годишният доклад за всяка година от съществуването на организацията е достъпен само за 4 спортни организации, представляващи 7.1% от всички 56 анализирани федерации.
 • 21,4% от всички анализирани организации са осигурили достъп до информация за различните източници на финансиране, които формират техния бюджет, докато 78.6% от организациите не са публикували документи, които да осигурят проследяване на тези данни.

В пълния доклад ще намерите повече информация за детайлите на проведеното изследване и различна информация за доброто управление в спорта. Екипът на проекта твърдо вярва, че изследването ще послужи за подобряване на публичните портали на спортните организации и ще допринесе за цялостното подобряване на управленските процеси в спортния сектор. Пълният доклад е наличен на: www.eusport.org/GoodGovernance
 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top