ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖИ В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ

 01 март  589

ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖИ В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ

Сдружение „Югозападен обществено-информационен център”- Благоевград проведе обучения на младежи в общините Симитли, Кресна и Струмяни. Целта на обученията е  младите хора да изразяват мнение, да се засили активността им и да се повиши тяхната ангажираност към политиките, включващи младежко измерение.  Мотивацията е ключов инструмент, който допринася за  включване  в дейности, създаване на младежка общност и доброволчески инициативи. В основата на партньорството за промяна е разбирането,че младите хора и  независимо дали живеят в малко населено място или в областен център  имат  правото,средствата, пространството и възможността, а когато се налага и подкрепата на местните власти и общността да участват  в процеса на вземане на решения свързани с политиките включващи младежко измерение на местно ниво.     

Проект ”Активизиране на младите хора в малките населени места- Партньори за промяна" се осъществява с финансовата помощ на  Подпрограма 2 на Национална програма за младежта (2016-2020)  на Министерството на младежта и спорта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top