ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ПАСПОРТ СЕ СЪСТОЯ В СЛОВЕНИЯ

 22 февруари  729

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ПАСПОРТ СЕ СЪСТОЯ В СЛОВЕНИЯ

В периода 20-23 февруари 2019, в Айдовсчина, Словения се проведе втора международна среща по проект ПАСПОРТ и първи модул от обученията, които са планирани по проекта. Срещата  събра представители на партньорските организации, които обсъдиха дейностите по проекта до момента и подпомогнаха реализацията на практическо обучение по мениджмънт на спортни събития, в което взеха участие 20 настоящи и бивши професионални състезатели. По проекта са планирани общо 6 модула, като във всяка партньорска държава ще бъде проведен един модул, а участниците ще получат достъп до онлайн обучителна платформа, в която ще имат възможност да преминат през всички модули и да получат сертификат за придобитите знания и умения. Модулът в България, който „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор от България, ще организира ще се проведе в София, в периода 16-19 септември 2019. В срещата от страна на българската партньорска организация взе участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС .

Основната цел на Проект за Академична Спортна Подкрепа – ПАСПорт е да подпомага и насърчава добро управление в спорта и двойната кариера на спортистите чрез осведомяване на обществото относно затрудненията в комбинирането на спортна кариера с образованието. Международни проучвания показват, че годишно една трета от активните спортисти се отказват от спорта, защото им отнема прекалено много време. ПАСПорт иска да подпомогне спортистите, като изгради транснационална партньорска мрежа и развие платформа за обучение на атлетите в сферата на спортния мениджмънт, като по този начин се цели да се подобри тяхното професионално развитие. 
Настоящото партньорство е изградено от 6 партньора от 5 различни страни. Проектът ще се съсредоточи в създаване и развитие на обучителна програма в сферата на спортния мениджмънт под формата на двойно-кариерна програма. Този процес ще бъде извършван от две академични организации в консорциум с шест партньора и сто спортисти. Това партньорство ще бъде съвместната работа на ключови партньори, които ще развият нови образователни модули за спортисти в сектора на управлението, като един от инструментите ще бъде изграждането на онлайн платформа. 
Проектът ще работи в партньорство с три спортни асоциации, две академични институции и една неправителствена организация, използвайки практики както от Източна, така и от западна Европа. Координатор на проекта е Спортна асоциация на гр.Риека от Хърватска. Партньори на проекта за Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС), Mine Vaganti NGO (Италия), FH JOANNEUM University of Applied Sciences (Австрия), Športna zveza Ajdovš?ina (Словения) and Business school PAR (Хърватска). 
Главната цел на проекта е да развие и приложи програма в сферата на спортния мениджмънт, подпомагайки развитието на възможности за двойна кариера и за учениците-спортисти. За тези деца, балансирането на двойна кариера и развитие в спорта представлява огромна трудност. Проектът предлага иновативен начин за справяне с този проблем, като първата част е създаването на подробен учебен план, състоящ се от шест модула, създадени индивидуално за ученици спортисти. Чрез него те ще се сдобият със знания и умения, които ще увеличат трудоспособността им след края на спортната им кариера. Втората част е създаването на световна мрежа под формата на онлайн платформа за шестте модула в обучителния план. Третата част е интерактивната комуникация между всички участници: между треньори и ученици; между треньори и други треньори и между ученици и други ученици. Четвъртата иновативна част от проекта ще бъде самата композиция на партньорската мрежа, която ще бъде насочена към създаването на транснационална мрежа за постигане на общи цели чрез общи усилия. Петата и последна част от проекта ще бъде възможността за преповтаряне и допълнително развитие на системата на интернационално ниво. Благодарение на тези пет иновативни характеристики, проектът може да има силно въздействие върху учениците-спортисти, като позволи развитието на двойна кариера за тях и да ги осведоми за възможността за алтернативни модули за обучение, създадени за техните нужди. 
Проект ПАСПОРТ е съфинансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия. Срок за изпълнение: 01.01.2018-30.06.2020. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top