КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В СПОРТНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ

 20 февруари  587

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В СПОРТНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ

Проект „Спортна дипломатическа академия“ е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г. Проектът ще се съсредоточи върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права.

Проектът ще осигури образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл. доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.

След реализираните мобилности по проекта, всяка от страните-партньори ще притежава най-малко 20 добре обучени дипломати в спортни костюми, с практически умения и знания в областта на спортната дипломация (политически диалог и международни отношения, създаване на кампании, успешна вербална и невербална комуникация, публично говорене, работа с медии, протокол и етикет, външна политика и ценности на ЕС). Мрежата, която проектът ще създаде (4 държави с по 20 участници от всяка държава), ще се фокусира върху подкрепата и развитието на интеграцията на Западните Балкани в областта на спорта и ще бъде качествен доставчик на ценностите на ЕС в местната среда. За модулите ще бъдат привлечени най-добрите експерти от ЕС във всяка посочена област, като ще бъдат ползвани и методи на неформално обучение.

В проекта участват 4 партньорски организации – Асоциация за развитие на българският спорт – координатор и инициатор на академията, спортната асоциация на град Рийека, Хърватска, италианската спортна организация "ENDAS" и БРАВО - неправителствена организация от Босна и Херцеговина. Партньорите работят съвместно от няколко години, реализирайки проекти с различни мащаби и сътрудничйки в различни рамки в сферата на спорта, образованието и младежката политика.

Проектът включва и следните конкретни резултати:

• 80 "дипломати в спортни костюми" /20 от всяка партньорска държава/, насочени към постигане на европейска интеграция в страните от Западните Балкани чрез спорт;

• Национални, регионални и местни събития за разпространение на резултатите (с участието на най-малко 400 души) – мултиплициращ ефект от придобитите умения и знания;
• Платформа за развитие на спорта в Западните Балкани - практически инструмент за ресурси и ценности на ЕС в областта на спорта с акцент върху спортната дипломация и доброто управление в спорта.

Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.

• Модул 1: Спортна дипломация, външна политика на ЕС, ценности на ЕС, политически диалог и международни отношения;

• Модул 2: Обобщение и обратна връзка на модул 1, анализ на проведените местни събития, Добро управление в сферата на спорта;

• Модул 3: Обобщение и обратна връзка на модул 2, анализ на проведените местни събития, кампаниен мениджмънт, успешна комуникация (вербална и невербална), публично говорене, протокол и етикет;

• Модул 4: Обобщение и обратна връзка на Модул 3, анализ на проведените местни събития, Работа с медии, Работа със специфични целеви групи, Спортна дипломация за развитие, Как да приложим на практика знанията, които натрупахме.

Модулите ще се проведат, както следва:

• Модул 1 - Босна и Херцеговина: 15.07 - 21.07.2019

• Модул 2 - България: 14.10-20.10.2019

• Модул 3 - Хърватска: последната седмица на Април 2020

• Модул 4 - Италия: средата на юли 2020

Профил на участниците:

• Спортни лидери; Спортни треньори; Спортни администратори; Студенти по спортни науки, Активни млади хора, занимаващи се със спорт.

• Мотивирани да развиват своите компетенции в сферата на спортната дипломация #SportDiplomacy;

• Да има опит в областта на спорта;

• Да могат да действат като мултипликатор в местната си общност, като гарантират предаване на натрупаните знания;

• Да се ангажират с участието си в цялата продължителност на Академията за спортна дипломация - 4 модула в периода 2019-2020 г .;

• Да могат да комуникират на английски език (изискват се основно ниво на езиковите познания, за да може участникът да се чувства комфортно по време на академията).

Забележка: Спортна Дипломатическа Академия НЕ включва мобилност на спортисти и участието на спортисти не е възможно.

Забележка: Участието във всички 4 модула са задължително.

Нужди на участниците, свързани с темата:

• Придобиване на нови знания и умения за популяризиране на принципите на Спортната дипломация #SportDiplomacy;

• Нови инструменти и практики, които да използват в работата си в областта на спорта, свързани със Спортната дипломация # SportDiplomacy;

• Обмен на практики и идеи със спортни експерти от други държави.

Настаняване и пътуване:

Всички избрани участници ще получат конкретен информационен пакет за всеки от модулите. Спортна Дипломатическа Академия е съфинансирана от Европейския съюз и покрива най-икономичния начин за настаняване, пътни разходи, дневни и работни материали на избрани участници.

Брой участници:

20 души от всяка държава

Апликационна форма:

https://goo.gl/forms/OYaHl228eQEOZJni2  

Краен срок за кандидатстване: 28/02/2019 г.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top