КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В СПОРТНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ

 20 февруари  641

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В СПОРТНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ

Проект „Спортна дипломатическа академия“ е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г. Проектът ще се съсредоточи върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права.

Проектът ще осигури образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл. доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.

След реализираните мобилности по проекта, всяка от страните-партньори ще притежава най-малко 20 добре обучени дипломати в спортни костюми, с практически умения и знания в областта на спортната дипломация (политически диалог и международни отношения, създаване на кампании, успешна вербална и невербална комуникация, публично говорене, работа с медии, протокол и етикет, външна политика и ценности на ЕС). Мрежата, която проектът ще създаде (4 държави с по 20 участници от всяка държава), ще се фокусира върху подкрепата и развитието на интеграцията на Западните Балкани в областта на спорта и ще бъде качествен доставчик на ценностите на ЕС в местната среда. За модулите ще бъдат привлечени най-добрите експерти от ЕС във всяка посочена област, като ще бъдат ползвани и методи на неформално обучение.

В проекта участват 4 партньорски организации – Асоциация за развитие на българският спорт – координатор и инициатор на академията, спортната асоциация на град Рийека, Хърватска, италианската спортна организация "ENDAS" и БРАВО - неправителствена организация от Босна и Херцеговина. Партньорите работят съвместно от няколко години, реализирайки проекти с различни мащаби и сътрудничйки в различни рамки в сферата на спорта, образованието и младежката политика.

Проектът включва и следните конкретни резултати:

• 80 "дипломати в спортни костюми" /20 от всяка партньорска държава/, насочени към постигане на европейска интеграция в страните от Западните Балкани чрез спорт;

• Национални, регионални и местни събития за разпространение на резултатите (с участието на най-малко 400 души) – мултиплициращ ефект от придобитите умения и знания;
• Платформа за развитие на спорта в Западните Балкани - практически инструмент за ресурси и ценности на ЕС в областта на спорта с акцент върху спортната дипломация и доброто управление в спорта.

Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.

• Модул 1: Спортна дипломация, външна политика на ЕС, ценности на ЕС, политически диалог и международни отношения;

• Модул 2: Обобщение и обратна връзка на модул 1, анализ на проведените местни събития, Добро управление в сферата на спорта;

• Модул 3: Обобщение и обратна връзка на модул 2, анализ на проведените местни събития, кампаниен мениджмънт, успешна комуникация (вербална и невербална), публично говорене, протокол и етикет;

• Модул 4: Обобщение и обратна връзка на Модул 3, анализ на проведените местни събития, Работа с медии, Работа със специфични целеви групи, Спортна дипломация за развитие, Как да приложим на практика знанията, които натрупахме.

Модулите ще се проведат, както следва:

• Модул 1 - Босна и Херцеговина: 15.07 - 21.07.2019

• Модул 2 - България: 14.10-20.10.2019

• Модул 3 - Хърватска: последната седмица на Април 2020

• Модул 4 - Италия: средата на юли 2020

Профил на участниците:

• Спортни лидери; Спортни треньори; Спортни администратори; Студенти по спортни науки, Активни млади хора, занимаващи се със спорт.

• Мотивирани да развиват своите компетенции в сферата на спортната дипломация #SportDiplomacy;

• Да има опит в областта на спорта;

• Да могат да действат като мултипликатор в местната си общност, като гарантират предаване на натрупаните знания;

• Да се ангажират с участието си в цялата продължителност на Академията за спортна дипломация - 4 модула в периода 2019-2020 г .;

• Да могат да комуникират на английски език (изискват се основно ниво на езиковите познания, за да може участникът да се чувства комфортно по време на академията).

Забележка: Спортна Дипломатическа Академия НЕ включва мобилност на спортисти и участието на спортисти не е възможно.

Забележка: Участието във всички 4 модула са задължително.

Нужди на участниците, свързани с темата:

• Придобиване на нови знания и умения за популяризиране на принципите на Спортната дипломация #SportDiplomacy;

• Нови инструменти и практики, които да използват в работата си в областта на спорта, свързани със Спортната дипломация # SportDiplomacy;

• Обмен на практики и идеи със спортни експерти от други държави.

Настаняване и пътуване:

Всички избрани участници ще получат конкретен информационен пакет за всеки от модулите. Спортна Дипломатическа Академия е съфинансирана от Европейския съюз и покрива най-икономичния начин за настаняване, пътни разходи, дневни и работни материали на избрани участници.

Брой участници:

20 души от всяка държава

Апликационна форма:

https://goo.gl/forms/OYaHl228eQEOZJni2  

Краен срок за кандидатстване: 28/02/2019 г.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top