ЕВРОСТАТ: ТЕЖЕСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪРХУ БЮДЖЕТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

 19 февруари  504

ЕВРОСТАТ: ТЕЖЕСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪРХУ БЮДЖЕТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

През 2017 г. повече от половината хора (55%) в Европейския съюз (ЕС) съобщиха, че сумата, която техните домакинства трябва да плащат за медицински грижи, не представлява финансова тежест. От друга страна, 34% заявяват, че разходите за здравеопазване са някаква финансова тежест, докато 11% смятат, че тези разходи са голяма финансова тежест върху бюджета на домакинствата.

Тежестта на заплащане на медицински грижи

Медицинските грижи се отнасят до индивидуални здравни услуги като прегледи или лечения. Тя включва здравни грижи за лечебни, рехабилитационни или дългосрочни цели, психично-здравни грижи, както и превантивни медицински услуги. Стоматологичните грижи и лекарствата не са включени.

На равнище ЕС очакваната финансова тежест на медицинските грижи е най-голяма за тези, които живеят в домакинства с две лица, които включват поне едно лице на възраст 65 или повече години (13% от хората в тези домакинства съобщават, че медицинската помощ е голяма финансова тежест) , Хората, живеещи в еднолични домакинства (12%), домакинства без деца (12%), домакинства с двама възрастни и в домакинства с деца на издръжка (и двете 10%) също съобщават, че здравеопазването е голямо бреме за техния бюджет.

Кипър има най-голям дял от лицата, които съобщават, че разходите за здравеопазване представляват голяма финансова тежест (39%), следвана от България (32%), Италия (29%) и Латвия (28%). За разлика от тях, делът на лицата, които декларират, че заплащането на медицински грижи не е причинило никаква финансова тежест, е най-голям в Дания, Словения и Швеция (всички 86%), Естония (85%) и Франция (84%).

Разходи за стоматологична помощ

Близо половината от населението (48%) в ЕС не съобщава за финансова тежест, свързана с разходите за стоматологични прегледи или лечение. Стоматологичните разходи се възприемат като донякъде тежест за бюджета на домакинствата с 35%, докато 17% смятат, че разходите, свързани със стоматологичната помощ, носят голяма финансова тежест.

Тежестта на плащането на лекарства

Малко под половината (49%) от хората заявяват, че плащането на лекарства не носи финансова тежест за домакинството. 39% обаче съобщават, че тези разходи представляват някаква финансова тежест, а 13% смятат, че плащат за медицината голяма финансова тежест за домакинството.

Източникът на данни е достъпен тук.

За повече информация ТУК

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top