ЕВРОСТАТ: ЖЕНИТЕ В НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

 11 февруари  2087

ЕВРОСТАТ: ЖЕНИТЕ В НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

През 2017 г., от почти 18 милиона учени и инженери в ЕС, 59% са били мъже и 41% жени.

Мъжете са особено свръхпредставени в производството на високи и средни технологии (83% от учените и инженерите в такива производства са мъже), докато съотношението между половете в сектора на услугите е по-балансирано (55% мъже и 45% жени).Наборът от източници е достъпен  тук .

В пет държави-членки на ЕС обаче повечето учени и инженери са жени: Литва (57% жени), България и Латвия (53%), Португалия (51%) и Дания (малко над 50%).

По-малко от една трета от учените и инженерите бяха жени в Унгария и Люксембург (25%), Финландия (29%) и Германия (33%).

Наборът от източници е достъпен  тук .

Тази новина отбелязва Международния ден на жените и момичетата в науката, отбелязан на 11 февруари.

Повече информация за човешките ресурси в науката и технологиите можете да намерите в статията Разяснение на статистиката относно  човешките ресурси в науката и технологиите .

Новини

Back To Top