КАМПАНИЯ „СТАРТЕР“ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА

 11 февруари  717

КАМПАНИЯ „СТАРТЕР“ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА

В рамките на проект „Стартер или асистиран избор на икономическа активност за младите хора“, финансиран от Националната програма за младежта 2016-2020, през февруари 2019 г. сдружение БРТИМ провежда  онлайн информационна кампания „Стартер“. Кампанията е насочена към младите хора и цели да популяризира и да насърчи младежкото предприемачество и предприемаческото мислене като цяло. 

Като част от кампанията „Стартер“, бе изготвена анкета, насочена към младежи на възраст от 16 до 29 години, за да се разбере какво е отношението им към предприемачеството.  Анкетата е достъпна онлайн, съдържа 9 въпроса и попълването й ще отнеме броени минути. Може да я попълните на този линк: https://www.surveymonkey.com/r/T7F6DD3

За нас, като организация, работеща от години по въпросите на младежката заетост, е важно да следим тенденциите в мисленето на младите хора и да ги насърчаваме да развиват потенциала си, като осъзнаят, че разполагат с много възможности, които поколенията преди тях не са имали или не са знаели как да използват.

Изграждането на култура, която подкрепя и насърчава предприемаческото мислене е ключово в днешната глобална икономика. Идеята за създаването на предприемаческа нагласа не само за развиване на собствен бизнес, а и в рамките  една компания или организация, набира все по-голяма популярност.

За да окуражим младите хора и да им дадем още мотивиращи доказателства, че предприемачеството не е само за избрани, в рамките на информационна кампания "Стартер" в страницата на Сдружение БРТИМ в социалната мрежа  Facebook всеки ден ще споделяме мотивиращи мисли на успели предприемачи, техните истории или подбрани статии по темата. Следете кампанията във Facebook с #Стартер!

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top