СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ“ НА ФОНДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛ

 08 февруари  1097

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ“ НА ФОНДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛ

Фондация Благотворител обявява XV издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ за II учебен срок/семестър 2018/2019.
Кой може да кандидатства?
- ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение;
- студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение.
Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-и клас:

  • с успех над 5.50 – 5 бр. по 400 лв. /по 80 лв. месечно/
  • с успех над 5.00 – 5 бр. по 250 лв. /по 50 лв. месечно/

за студенти първокурсници – 3 бр. по 500 лв. /по 100 лв. месечно/
* стипендиите се изплащат на равни вноски за периода февруари 2019 – юни 2019 г. 
Как се кандидатства?
Напишете есе на тема „Какво научавам от грешките си” в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/.
 I етап – до 22.02.2019 г.

  • За учениците са необходими: служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от първи срок на учебната 2018/2019 г., автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни /изтеглете от линка/ и есе.
  • За студентите са необходими: уверение за записан II семестър 2018/2019 г., автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни /изтеглете от линка/ и есе по посочената тема.

Изтегли ДЕКЛАРАЦИЯ

Изтегли ИНФОРМАЦИЯ /дати, тема, необходими документи/

 Документите може да изпратите на office@blagotvoritel.org или на адрес 1527 София, ул. „Панайот Волов” № 11, тел. за контакт 0885 414 038.
Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 22 февруари в сайта www.blagotvoritel.org
II етап – до 27.02.2018 г. с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” - на живо или по телефон. 
Преминалите успешно двата етапа на конкурса ще бъдат обявени на 28 февруари на сайта www.blagotvoritel.org.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top