ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ЕРАЗЪМ+ СПОРТ И ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „BACK2TRACK“

 07 февруари  736

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ЕРАЗЪМ+ СПОРТ И ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „BACK2TRACK“

На 05 февруари 2019 г. Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) организираха "Информационен ден" в Брюксел, за да се информират потенциалните кандидати за възможностите на програма Еразъм+ спорт, механизмите на финансиране и спортната политика на ЕС. 

Експертите, които представиха различни презентации, обсъдиха с участниците политиките, дадоха съвети за подготовката и подаването на предложения, както и подчертаха финансовите аспекти на програмата. Участниците имаха възможност да се срещнат с настоящи и бъдещи партньори, както и да видят примери за успешно реализирани проекти. 

В събитието, което събра над 500 европейски експерти, взеха участие и Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт” и Калинка Гударовска, член на УС на АРБС, които проведоха редица срещи по текущи проекти и планираха кандидатстването по бъдещи такива. Българската делегация включваше и Ивайло Лазаров и Симона Лазарова от лекоатлетически клуб КЛАСА и Яна Касова – спортен журналист и представител на СК Клас Костенец.
Програма Еразъм+ спорт има бюджет за 2019 година от 48.6 милиона евро и има за цел да повиши физическата активност в Европа, да наложи кампанията "Европейска седмица на спорта", да приложи принципите на добро управление в сферата на спорта, да развие двойната кариера на атлетите, да направи конкретни стъпки в борбата с допинга, да създаде възможности за устойчиви партньорства в сферата на спорта. В пълната продължителност на програмата, тя администрира бюджет в рамките на 265 милиона евро за периода 2014 – 2010 година.
На 06 февруари 2019, отново в белгийската столица, се проведе и първа среща по проект „Back2Track”, по време на която партньорите съгласуваха работен план на дейностите и планираха в детайли всяко от предвидените в проекта събития. Проект „Back2Track” ще се съсредоточи върху анализиране на различията и приликите, които спортните клубове имат в подхода си към професионалния и масовия спорт, както и в иновативния подход за включване на деца в неравностойно положение в спорт и физическата активност. Тъй като повечето спортни клубове в Европа изпълняват както програми за спорт на високо ниво, така и за масов спорт и повечето администратори, които изпълняват програмите имат образование и опит в областта на професионалния спорт, е необходимо да се създаде нов подход за спортните клубове, фокусиран върху масовия спорт. В същото време има огромен брой деца в неравностойно положение, които трябва да бъдат оправомощени да участват в положителни дейности като спортни активности и да им се даде различна перспектива за бъдещо лично и професионално развитие като членове на обществото. 

Проектът има за цел да намери начин за създаване на практическите умения и знания в участващите организации как да управляват спортни програми за масов спорт, заедно с спортни програми за професионални спортисти. Основна добавена стойност на проекта: укрепване на сътрудничеството между участващите организации и техния персонал; обмен на добри практики в сферата на спорта, нови инструменти за спортни клубове в ЕС в областта на определянето на специфична програма за масов спорт в професионални спортни клубове; популяризиране на атлетиката като базов спорт. Резултатите от проекта ще бъдат достъпни за спортните организации на местно, национално и Европейско ниво, както и за образователните институции, местните власти, НПО, националните власти и ще подпомагат ежедневната им работа. В същото време, като създадем капацитет в участващите организации, ние ще им дадем уникална възможност да работят с деца в неравностойно положение, чрез което те ще придобият нови знания и умения за включване на младежи в масов спорт. 
Настоящото партньорство ще изпълнява различни дейности на местно и международно равнище; ще се фокусира върху разработването, идентифицирането, анализирането, популяризирането и споделянето на добри практики за привличане на децата към спорта (по-специално към леката атлетика) и за ясно разделяне на дейностите в спортния клуб по отношение на масовия и професионалния спорт. Back2Track ще утвърди и разшири съществуващите знания, ноу-хау и практики в организациите и лицата, участващи в дейностите и резултатите от проекта. 

Консорциум: 
Координатор: България, Асоциация за развитие на българския спорт – АРБС (bulsport.bg) 
Партньор 1: Хърватска, Спортна организация на гр. Рийека - РСС (www.rss.hr) 
Партньор 2: Белгия, The Charity Game (TCG asbl) (www.thecharitygame.be) 
Партньор 3: България, Спортен клуб КЛАСА (https://www.nsa.bg/en/page,812) 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top