ПРИКЛЮЧИ ВТОРОТО ОБУЧЕНИЕ „АЗ, ПРЕДПРИЕМАЧЪТ!“ ЗА БЪДЕЩИТЕ МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ ОБЩИНА БЕЛИЦА

 04 февруари  702

ПРИКЛЮЧИ ВТОРОТО ОБУЧЕНИЕ „АЗ, ПРЕДПРИЕМАЧЪТ!“ ЗА БЪДЕЩИТЕ МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ ОБЩИНА БЕЛИЦА

Младежите от община Белица преминаха през второто обучение „Аз, предприемачът!“, проведено от 18 до 20 януари 2019 г. в град Добринище, като част от проект „Предприемачество с планински релеф!“, изпълняван от Сдружение ВИА СИВИК в партньорство с НЧ „Георги Тодоров-1885“ – Белица, финансиран от ММС по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2018 г.

През първия ден младежите изработиха „Карта на предприемаческите възможности“ и сами се убедиха, че това е пъстра мозайка от възможности, които само трябва да видят по нов начин. След това генерираха нови предложения за потенциален бизнес. Стигнаха и до трудния момент – да изберат с коя идея да се захванат. Треньорите ги подпомогнаха в този процес като им представиха SMART модел за тестване постижимостта на бизнес идеята.

Бяха сформирани пет екипа. Те работеха по предприемаческа идея, която има потенциал и ресурси да бъде развивана в региона – туризъм, услуги за свободното време, хотелиерство и ресторантьорство, традиции и обичаи, но им придадоха нов, младежки поглед и отпечатък.

Основната част от обучението беше фокусирано изцяло върху инструментите, които се използват в практиката от предприемачите, за да създадат дизайна на своята идея – бизнес канава, създаване на клиентски профил, извеждане на стойност и др. Младежите се движеха стъпка по стъпка по канавата, за да обмислят внимателно какви продукти и услуги да предложат на клиентите си, как да ги направят уникални, как да изградят собствен бранд така, че да станат разпознаваеми и търсени. Огледаха се за конкуренцията, а така също разпознаха партньори и набелязаха ресурсите, които са им необходими.   

И тъй като за всеки успешен предприемач е важно да умее да вижда и чува всякакви идеи, колкото и щури да са те, да ги приема без да ги критикува и отрича, да ги комбинира и моделира така, че да се превърнат в иновации, то за това помогнаха техниките на импровизационния театър. „Да, и…“ – този принцип да приемеш чуждата идея и да я допълниш, за да я надградиш,  прилагаха младежите си и по-нататък в работата си по екипи. Това безспорно направи атмосферата в отборите по-спокойна и креативна.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top