„ОБРАЗОВАТЕЛНА МИСИЯ“ ПО ПРОЕКТ „ДОБРОВОЛЦИ В ДЕЙСТВИЕ“

 04 февруари  544

„ОБРАЗОВАТЕЛНА МИСИЯ“ ПО ПРОЕКТ „ДОБРОВОЛЦИ В ДЕЙСТВИЕ“

Сдружение „Роми – Медникари“- реализира проект „Доброволци в действие“, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2018 г., ММС.

С реализирането на настоящия проект се повишават знанията, уменията и опитът на младите хора за планиране и реализиране на доброволчески инициативи по значими теми, както за тях, така и за техните общности, живеещи в един затворен свят. Чрез реализирането на дейностите доброволците придобиват знания, умения и увереност в способностите си, а също така изграждат мостове на подкрепа, солидарност и взаимопомощ за постигане на обща цел, което е от изключително значение за развитието на техните общности и интеграцията им в обществото.

През периода от 23.01.2019 г. до 29.01.2019 г. , е реализирана, т. нар.“Образователна Мисия“ в пет училища в гр.Шумен. Доброволците са разделени в четири отбора. Всеки отбор   има задача да намери, подбере и подпомогне ученици, които са застрашени от отпадане от образователната система. Мисията ще се реализира чрез предоставяне на допълнителна помощ при усвояване на учебния материал, разговори със семейството и други  атрактивни методи. Доброволците ще окажат образователна подкрепа на минимум 80 ученици, застрашени от отпадане от образователната система.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top