ПРОЕКТ „ВРЕМЕ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ“ НА СДРУЖЕНИЕ „ЗНАНИЕ“

 04 февруари  525

ПРОЕКТ „ВРЕМЕ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ“ НА СДРУЖЕНИЕ „ЗНАНИЕ“

През 2019 г. Сдружение „Знание“ продължава да работи с младежи от малките населени места на област Ловеч. Дейностите са по проект „Време за активизиране“, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020).

В изпълнение на основаната цел – насърчаване на младите хора между 18 и 29 години да бъдат по-активни и да поставят своите проблеми пред вземащите решения, през месец януари бяха обучени 54 младежи на възраст от 18 до 29 години от всички общини на област Ловеч.

По време на обученията участниците придобиха нови знания и информация за формите на гражданско участие, споделиха конкретни местни проблеми, чиито решения ще търсят през идните месеци чрез осъществяване на кампании в три общини на област Ловеч. Предстои подготовка на тези кампании. За целта са предвидени девет ателиета, по време на които младежите ще направят дизайн на посланията, ще решат на кого ще ги изпратят и по какъв начин. Ателиетата са планирани за месец февруари.

През месеците март и април е планирана кампания „Време за чай“. Чрез нея посланията на младите хора ще достиганат до по-широк кръг младежи, граждани, хора, които управляват и взимат решения. Ще бъде използван методът Time for Tea – на чаша чай проблемите се решават по-лесно.

Проектът ще приключи в края на месец април с финално събитие в областния град, където ще се представят резултатите от проекта и младежките кампании пред заинтересуваните страни.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top