АКТИВЕН СТАРТ ЗА МЛАДИТЕ В ГРАД ПЕРНИК

 04 февруари  599

АКТИВЕН СТАРТ ЗА МЛАДИТЕ В ГРАД ПЕРНИК

В гр. Перник, в продължение на четири месеца, сдружение "Център за социални инициативи "Про Актив" изпълнява проект "Активен старт", договор № 25-00-65/01.10.2018 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по "Национална програма за младежта (2016-2020)", Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании.

В дейностите по проекта бяха ангажирани 30 младежи на възраст 15-29 години от област Перник. Те популяризираха сред своите връстници младежката доброволческа работа като възможност за участие във взимането на решения за собствения им живот и развитие на вроденото им желание да бъдат полезни, да виждат резултатите от собствения си труд, да обсъждат и правят нещата заедно, занимавайки се с нещо което им е приятно и забавно.

Сред предвидените събития в изпълнението на проекта, бе информационен ден - среща за запознаване с проекта, на която присъстваха доброволци, граждани, представители на други НПО.

В периода 29.10.2018 г. - 25.11.2018 г. 30-те младежи преминаха през 14-дневно обучение за въвеждане и поддържане на ефективни практики за работа с младежки доброволци. Взеха активно участие в разработването и разпространението на разяснителни брошури - кампания за популяризиране на младежкото доброволчество. Беше разработен и приложен "Наръчник за подготовка на младежки доброволци" - инструментариум за работа в областта на доброволчеството и активизирането на местните общности.

Проведени бяха и доброволчески кампании:

- на 29.11.2018 г. младежите посетиха училища в град Перник, разговаряха с техните съученици, връстници и преподаватели;

- на 21.12.2018 г. се проведе доброволческа кампания – връстници обучават връстници, за ползата от придобиване на знания, умения и опит в сферата на доброволчеството. Беше утвърден метод за работа – помощ за взаимопомощ, младежите ангажираха вниманието на своите връстници и повишиха заинтересоваността им.

Проектът "Активен старт" приключи със среща на 30.12.2018 г. - информационен ден за представяне на резултатите от проведените дейности. Бяха раздадени удостоверения за участие в обучението на младите доброволци.

През 2019 г. ще Ви изненадаме с няколко вдъхновяващи събития в областта на спорта. И не само! Очаквайте повече информация тук и на нашия сайт: www.csi-proactive.net , както и на страницата ни във Facebook: @CS1.ProActive.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top