ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ МЛАДЕЖИ СТАВАТ МЕСТНИ ДОБРОВОЛЦИ НА ПЪЛНА ИЗДРЪЖКА ПО ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА

 01 февруари  760

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ МЛАДЕЖИ СТАВАТ МЕСТНИ ДОБРОВОЛЦИ НА ПЪЛНА ИЗДРЪЖКА ПО ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА

През месец януари започна най-новият доброволчески проект на “Сдружение ЗА ТЕБ” “Стани доброволец! Промени света!”, като част от програма Европейски корпус за солидарност. Този проект включва 11 младежа от България, които ще положат доброволческа служба във Варна. 

За първи път в България се предоставя възможност на участници и организации за доброволческа служба на национално ниво, която е структурирана, спазва Европейски изисквания за качество и предоставя валидиране на придобитите умения от доброволците. Така се гарантира, че доброволческите дейности, които ще се проведат спазват критериите за качество на ЕС. Освен уменията, които участниците ще придобият по време на проекта, финансирането осигурява пълна издръжка и пълна заетост по време на целия период на службата.

За всеки от участниците са подбрани дейности, които да отговарят на неговото образование, интереси за професионално развитие или лични интереси. Младите доброволци ще се включат в дейности за свободното време на деца и младежи в неравностойно положение, дейности за неформално образование, дейности за популяризиране на програма Европейски корпус за солидарност, проучвания на местни, национални и младежки политики, работа по международни проекти и др. Те ще подкрепят “Фондация СОС - семейства в риск”, “Сдружение Варна Европейска Младежка Столица”, “Сдружение Алтернативно пространство”, “Икономически Университет Варна” и “Сдружение ЗА ТЕБ”.                                                             
С проекта “Стани доброволец! Промени света!” Сдружението си поставя за цел да стимулира активното участие на младежта в инициативи в полза на обществото. Чрез тяхната активна ангажираност и добрата видимост на дейностите на младежите, “ЗА ТЕБ” се стреми да покаже на обществото каква е ролята на младежта за решаване на социални проблеми и как може да се стимулира активно гражданство и Европейски ценности в обществото. Друга основна цел на проекта е да подпомогне участниците да придобият както професионални, така и меки умения за тяхната бъдеща реализация и по този начин се подкрепи тяхното бъдещо кариерно и лично развитие.

Сдружение ЗА ТЕБ е неправителствена организация, работеща в обществена полза. Асоциацията е регистрирана през 2009 г. и оттогава работи активно в сферите на младеж, неформално образование, работа с хора с увреждания, младежка мобилност и миграция. От 2011 г. Сдружението приема и изпраща доброволци и стажанти по програми Младежта в действие, Леонардо Да Винчи, Еразъм+ (Европейска Доброволческа Служба, Мобилности в сферата на Професионалното Обучение и Образование), както и Доброволческа Служба на Община Варна, програма Eurodysee на Асамблея на Европейските Региони. Организацията е приела и изпратила над 200 младежи от страната и чужбина в различни прокети за Европейски мобилности.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top