ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКИ ПРИЛИВ” В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

 31 януари  639

ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКИ ПРИЛИВ” В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

Проектът „Младежки прилив” на сдружение „Център за обучение и услуги” е насочен върху усвояването на ключови умения и компетенции на млади хора (15-29 г.) от община Лесичово, област Пазарджик за по-успешно развитие на техния личностен и професионален потенциал и за интегриране на пазара на труда.

Неговият старт беше през месец септември 2018 г. и на този етап навлиза в заключителната си фаза. До момента бяха изпълнени по график следните дейности: проучване интересите и потребностите на младите хора в община Лесичово, чрез анкетиране и провеждане на фокус-групи; осъществяване на обществен младежки форум и провеждане на 4-модулно обучение.

Планираните предстоящи дейности, заложени в проекта, включват:

- Провеждане на две работни срещи със заинтересовани страни с по 15 участника, които ще се осъществят през първата половина на месец февруари.

- Заключително събитие – Хепънинг, който ще се проведе в края на месец февруари.

Проектът „Младежки прилив” се изпълява по Национална програма на младежта и се финансира от Министерството на младежта и спорта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top