ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА И НЕФОРМАЛНОТО УЧЕНЕ

 12 януари  1315

ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА И НЕФОРМАЛНОТО УЧЕНЕ

Националният младежки форум обявява конкурс за подбор на обучители. Подборът на обучителите ще се проведе на два етапа, като ще се вземе предвид следното:

- способността за изготвяне на обучителен модул и дизайн на обучение;

- използването на методите на неформалното учене;

- познаването на младежкия и неправителствения сектор;

- познаването на националните и европейските финансиращите програми.

Документи за кандидатстване:

  • CV и мотивация за участие;
  • брой проведени обучения до момента;
  • брой преминати обучения до момента;
  • владеене на чужд език – да бъде отразено в CV-то на всеки кандидат;
  • минимум 2 препоръки (от поръчители, участници, обучители, ко-водещи).

Краен срок: 24 януари 2016 г.

За повече информация ТУК

Събития

Back To Top