„ЕРАЗЪМ+“: НОВ РЕКОРД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 25 януари  529

„ЕРАЗЪМ+“: НОВ РЕКОРД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Европейската комисия публикува своя годишен доклад за програмата „Еразъм+“, в който се посочва, че участниците са повече от когато и да било преди, а броят на подпомаганите проекти продължава да расте. В същото време програмата придобива все по-приобщаващ и международен характер.

През 2017 г. ЕС е инвестирал в програмата рекордната сума от 2,6 милиарда евро, което представлява увеличение от 13 % в сравнение с 2016 г. Това позволи на младите хора да бъдат предоставени повече възможности от всякога. Данните сочат, че „Еразъм+“ е на път да постигне целта си да подкрепи 3,7 % от младите хора в ЕС между 2014 г. и 2020 г. В доклада също така се подчертава, че програмата става все по-достъпна за хора в неравностойно положение, както и за по-малки организации.

Подкрепата за програмата никога не е била по-солидна. През 2017 г. по време на успешната кампания за отбелязване на 30-ата годишнина от създаването на програмата „Еразъм“ повече от 750 000 души взеха участие в 1900 събития в 44 държави, което показва ролята на „Еразъм+“ и предшестващите я програми в предоставянето на възможност на младите хора да развиват своите умения и да изпитат какво означава да бъдеш европеец.

През 2017 г. по линия на програма „Еразъм+“ бе предоставена подкрепа за рекорден брой хора — почти 800 000 души, с цел образование, обучение или доброволческа дейност в чужбина, което е с 10 % повече в сравнение с 2016 г. Освен това бе финансирано сътрудничеството между учебни заведения, младежки организации и предприятия. Общо 84 700 организации взеха участие в 22 400 проекта. Програмата предостави възможност на над 400 000 студенти, стажанти и служители във висши учебни заведения да учат, да се обучават или да преподават в чужбина през академичната 2016/2017 година, като в това число влизат около 34 000 студенти и служители, които получиха безвъзмездни средства, за да пътуват до и от държави партньори по целия свят. Франция, Германия и Испания са основните три изпращащи студенти държави, а Испания, Германия и Обединеното кралство са трите най-популярни студентски дестинации.

В годишния доклад се подчертава още веднъж, че „Еразъм+“ е много повече от програма за студенти и служители в университети. Тя също така подпомага учащите се и служителите в областта на професионалното обучение (160 000 души), младите хора и лицата, работещи с младежи, (158 000 души) и служителите в областта на образованието за възрастни (6 400 души). От проектите за сътрудничество са се възползвали също така и учителите и служителите в училищата (47 000 души) и техните ученици (110 000 души). В допълнение към ежегодната Европейска седмица на спорта програмата е финансирала 162 спортни проекта с участието на 930 организации, включително десет спортни събития с идеална цел.

Програмата „Еразъм+“ става все по-достъпна за тези, които най-много се нуждаят от подкрепа, като предлага повече възможности и осигурява допълнително финансиране за участници в неравностойно социално-икономическо положение. През 2017 г. почти 21 000 студенти и служители в неравностойно положение са участвали в дейностите за мобилност по програма „Еразъм+“ в областта на висшето образование. С това общият брой на участниците в неравностойно положение в областта на висшето образование достига 67 500 души от 2014 г. насам, включително почти 2 000 участници със специални потребности.

През 2017 г. програмата също така се разви допълнително, за да бъдат интегрирани стратегическите приоритети на ЕС по отношение на цифровите умения в областта на образованието, обучението и младежта. Това става възможно благодарение и на новаторски преподавателски методи и учебни програми. Така например новото мобилно приложение „Еразъм+“ е изтеглено и инсталирано над 55 000 пъти от създаването си в средата на 2017 г. Над 380 000 души са се възползвали от онлайн езикови обучения от 2014 г. насам, сред които почти 5 500 новопристигнали бежанци.

За повече информация ТУК

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top