ЕВРОСТАТ: МЛАДИТЕ ХОРА НА РАБОТА И ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК ОТ БЕДНОСТ

 24 януари  1930

ЕВРОСТАТ: МЛАДИТЕ ХОРА НА РАБОТА И ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК ОТ БЕДНОСТ

През 2017 г. делът на младите хора на възраст 18-24 години, работещи и изложени на риск от бедност в Европейския съюз (ЕС), се оценява на 11,0%, с 1,1 процентни пункта (п.п.) под цифрата за 2016 г. Делът намалява всяка година от пик през 2014 г. (12,9%).

Равнището на риск от бедност за всички работещи в ЕС е 9,4% през 2017 г. и варира около 9,5% от 2014 г. насам.

Най-висок е делът на младежите на възраст 18-24 години, работещи и изложени на риск от бедност през 2017 г., в Румъния (28.2%), следвана от Люксембург (20.0%), Дания (19.1%), Испания (19.0%) и Естония (18.4%). %).

В България 14.7% от работещите млади хора са изложени на риск от бедност.

За разлика от това, три държави са имали ставки под 5%: Чехия (1,5%), Словакия (3,8%) и Финландия (4,2%).

Информация от ТУК

Новини

Back To Top