ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2017 Г. БЕ ПРИЕТ ОТ КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

 23 януари  472

ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2017 Г. БЕ ПРИЕТ ОТ КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

Днес в Народното събрание зам.-министър Ваня Колева представи Годишния доклад за младежта за 2017 г., който бе приет от Комисията по образованието и науката и Комисията по труда, социалната и демографската политика. Целта на Доклада е да покаже специфичните за тази целева група проблеми, социално-икономическите реалности, начина на живот на младежите, както и техните нагласи и ценности. Това дава възможност за разграничаване на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните политически решения по отношение на младежките политики.

Въпросите, заложени в проучването, следват основните теми и приоритети на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. Зам.-министър Колева очерта и някои от основните акценти от Доклада по отношение на социалния статус, образованието, заетостта и емиграцията, както и от реализираните мерки през 2017 г.

Годишният доклад за младежта за 2017 г. е съчетание от обобщената информация за реализираните мерки на компетентните институции, отговорни за разработване и прилагане на младежите политики, Националния статистически институт, както и от проучването „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“.

Важно е да се отбележи, че зам.-министрите на труда и социалната политика, както и на образованието на науката, също участваха в представянето, което е доказателство за ефективната междусекторна политика в сферата на младежкото развитие.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top