БЪЛГАРИЯ Е ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ПЛАТФОРМА ЗА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ "YOUTH WIKI"

 22 януари  3590

БЪЛГАРИЯ Е ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ПЛАТФОРМА ЗА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ "YOUTH WIKI"

Чрез Министерството на младежта и спорта  България участва в Европейската платформа за младежки политики "Youth Wiki".

Министерството на младежта и спорта реализира проект за европейско сътрудничество в младежкия сектор (Европейски младежки кореспондент, Youth Wiki). В него участват държавите-членки на Европейския съюз и други държави, част от програмата „Еразъм+“. “Youth Wiki” е платформа, която съдържа конкретна информация за развитието на младежкия сектор във всяка отделна държава. По този начин на европейско ниво се подпомагат процесите по обмяна на опит и сътрудничество в областта на младежките политики.

Проектът е част от метода на отворената координация, по който представителите на държавите-членки и експерти от Европейската комисия се срещат редовно, за да определят общи или специфични предизвикателства, по които да работят. „Youth Wiki“ е един от инструментите за прилагане на Европейската стратегия за младежта.

Европейската младежка стратегия определя единна европейска политика в сферата на младежта и служи като рамка за сътрудничество между държавите-членки на ЕС. Стратегията определя приоритетите и инструментите, за да постигне заложените общи цели в сферата на младежките въпроси. 

В края на миналата година се прие новата Европейска младежка стратегия, която се изготви на база на първите по рода си 11 Европейски младежки цели. Те бяха разработени и приети в София през април 2018 г. в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Платформата „YOUTH WIKI България“ може да видите ТУК 

Новини

Back To Top