МЛАДЕЖКИ ФОРУМ В БЛАГОЕВГРАД

 17 декември  577

МЛАДЕЖКИ ФОРУМ В БЛАГОЕВГРАД

Младежки форум под наслов „Предприемаческо мислене, насърчаване на иновациите и креативността” се проведе на 14 декември 2018 г. в Благоевград. Събитието е по проект „Инициативи и кампании за насърчаване на младежкото предприемачество – възможности за успешна реализация на младите хора в област Благоевград”, финансиран по Национална програма за младежта (2016 – 2020), между сдружение с нестопанска цел “Балкани без граници“ и Министерство на младежта и спорта.

Участие във форума взеха повече от 20 младежи на възраст от 15 до 29 години и успели млади предприемачи.  Под вещото ръководство на модератора  Арифе Али Рамадан участниците обсъдиха теми като „Овладяване на предприемачески умения за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност” и „Умения за реагиране на съвременните изисквания на трудовия пазар”. Споделени бяха успешни бизнес модели, опит и добри практики за иновативно и креативно бизнес мислене.

Целта на форума бе да развие сред младите участници предприемаческо мислене и да помогне за устойчивото развитие на бизнес идеите им в бъдеще.

В рамките на проекта предстои още едно обучение за придобиване на ключови компетенции за младежко предприемачество, както и разкриването на Младежка предприемаческа работилница, където от януари до края на април 2019 г. младите хора могат да получат юридически и бизнес консултации във връзка със стартирането на собствен бизнес.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top