СРЕЩА НА СПОРТЕН КЛЪСТЕР „ИНТЕГРИТЕТ В СПОРТА“ СЕ ПРОВЕДЕ В БРЮКСЕЛ

 05 декември  606

СРЕЩА НА СПОРТЕН КЛЪСТЕР „ИНТЕГРИТЕТ В СПОРТА“ СЕ ПРОВЕДЕ В БРЮКСЕЛ

В периода 04-05 декември 2018, в Брюксел, се проведе втората среща на спортен клъстер „Интегритет в спорта“, която беше организирана от дирекция Спорт на Европейската комисия и имаше за цел да даде възможност на участниците да обсъдят предизвикателствата в сектора, които включват борбата с допинга, уреждането на мачове, корупцията в спорта, равноправието на половете, представителството на атлетите в процесите за формиране на политики в спорта и други. В срещата взе участие и Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт, която изпълнява проект „Добро управление в спорта“ #GoodGovernanceSport. 

Проект #GoodGovernanceSport - Добро управление в спорта, координиран от Асоциация за развитие на българския спорт - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/, е съфинансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/ и е съвместно партньорство на 7 държави, което ще продължи 30 месеца, започвайки от 01/01/2018. Проектът има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави. По време на събитието в Белгийската столица бяха представени и първите резултати по проекта, които представляват обширно проучване на интернет страниците на 56 спортни организации на национално и Европейско ниво, целящо да установи до каква степен спортните структури гарантират прозрачност на взетите решения и финансовите операции, които изпълняват. Пълна информация за данните от изследването ще бъдат публикувани в рамките на 2018 година.

Силно послание отправи Европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич: „Гражданите вярват в интегритета на спорта и това доверие е основата на устойчивостта на спортния сектор. Над 6 милиона евро са инвестирани в сферата на интегритета в спорта от 2014 година насам и тези проекти могат да покажат истинската промяна на местно ниво в държавите – членки“.

По време на събитието, Уте Халер-Блок, Директор на дирекция, Главна дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“ сподели „Бъдещето на програма Еразъм+ след 2020 са добрите практики, които виждаме в проектите, финансирани по нея и се радваме, че те прерастват в устойчиви политики и дават предпоставка за устойчиво бъдеще както на спортната част на програмата, така и на сектор спорт като цяло в държавите – членки в ЕС“.

 „Проблемите, които касаят интегритета на спорта са редица и за да спомогнем за подобряване на имиджа на спортния сектор, трябва да се фокусираме върху защитаване на ценностите на спорта, промотиране на образованието в спорта, насочване на вниманието към наболелите проблеми и засилване на диалога с всички заинтересовани страни“ бяха приветствените думи на  Ив льо Льостек, Директор на дирекция Спорт, Главна дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“

Барбара Спиндлер Освалд – Председател на работната група Спорт, Австрийско федерално министерство на Гражданските услуги и спорта приветства участниците: „По време на Австрийското председателство на Съвета на ЕС беше преразгледан Световния антидопингов Кодекс, в съответствие с един от основните ни приоритети – интегритет в спорта, като силно вярваме, че събития като настоящото спомагат за подобряване на имиджа на спорта и силно подкрепяме тяхното реализиране.“

Участниците обсъдиха факта, че спортните организации, както и всички други, трябва да се адаптират към новите реалности, а без подкрепата на финансови механизми като програмата Еразъм+, тази адаптация би била доста по-трудна.  Матю Фонтейн – експерт по Еразъм Спорт подчерта, че към момента се изпълняват 14 проекта в сферата на доброто управление в спорта, като без подкрепата на Европейския съюз, тези проекти не биха съществували. Прозрачност, отчетност, доверие, ценности, обучение, устойчивост, интегритет, независимост, реформиране, екипност, развитие са само част от процесите и ценностите, които спортните организации трябва да отразяват във всяко свое действие, допълни Фонтейн.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top