БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 04 декември  574

БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Национално представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) ще бъде домакин на Общото събрание на Европейския студентски съюз през май 2019 г. в София. Това се реши след среща на Борда на Европейския студентски съюз, състояла се на 30 Ноември 2018 година.

Процесът за домакинство преминава през дълга процедура и изпълнение на множество условия от страна на кандидатстващата страна.
След отлично подготвена кандидатура, лидерите на Европейските студентски организации гласуваха доверие на Национално представителство на студентските съвети в Република България за реализирането на най – важното и мащабно студентско събитие в Европа.

Партньори, които ще подпомагат провеждането на събитието на Европейския студентски съюз в България, ще бъдат Министерство на образованието, Министерство на младежта и спорта, Съвета на Ректорите и други.

Европейският студентски съюз (ESU) е организация на 45 Национални студентски организации (NUS) от 37 страни. Чрез своите членове ESU представлява над 20 милиона студенти в Европа. ESU работи за обучаването и информирането на националните представители на студентите за развитието на политиките в областта на висшето образование на европейско ниво. Тъй като решенията по отношение на висшето образование все повече се вземат на европейско равнище, ролята на ESU като единствената в цяла Европа студентска платформа също нараства.

НПСС представлява най-голямото обединение в студентската младеж, чиято цел е да бъде представителна функционалност на обучаващите се над 235 хиляди студенти в страната. Сред основните приоритети на учредителите при сформиране на този мащабен форум са търсени допирни точки за общи идеологии при сформирането на национални студентски и младежки политики.
НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита правата и интересите на студентите, курсантите, специализантите и докторантите в акредитираните Висши училища в страната. НПСС се състои от делегирани представители на Студентските съвети от всички ВУ в България.

За повече информация ТУК 

Новини

Back To Top